ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIĘKI INNOWACJI I WZORNICTWU

Firma LAUFEN ma świadomość, że największy wpływ na środowisko ma nadmierne lub niewłaściwe wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dlatego strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech tematach:

Polityka "Zero Odpadów" we wszystkich zakładach produkcyjnych: Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w celu optymalizacji wykorzystania surowców i eliminacji odpadów.

Zwiększenie efektywności energetycznej: wykorzystanie technologii odzysku ciepła w fabrykach i przejście w kierunku czystej energii.

Ciągły rozwój, dążenie do innowacji i tworzenie wyrafinowanego wzoru oraz współpraca to podstawa rozwoju nowego produktu. Dzięki takiemu podejściu  LAUFEN oferuje kompletne rozwiązania łazienkowe, które zapewniają komfort, długą żywotność, zmniejszają zużycie wody i energii oraz są łatwe w utrzymaniu czystości. 

Zaangażowanie LAUFEN w zrównoważony rozwój jest częścią misji marki premium, która dąży do odpowiedzialnego rozwoju. Dlatego LAUFEN opracowuje całościowe nowe podejście w cyklu życia swoich produktów poprawiając go na wszystkich etapach:

1

PRODUKCJA


- DOSTAWA SUROWCÓW

- Transport

- ProduKCJA

2

LOGISTYKA I INSTALACJA


- TRANSPORT DO MIEJSCA UŻYTKOWANIA

- INSTALACJA

- OPAKOWANIE

3

UŻYTKOWANIE


- OPERACYJNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII I WODY

- CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I NAPRAWA

4

KONIEC EKSPLOATACJI


- DEMONTAŻ

- Transport

5

REUTYLIZACJA


- ODZYSKIWANIE

- POTENCJAŁ RECYKLINGU