Aktualności i wydarzenia

Zrównoważona przyszłość – miska WC – Save! marki Laufen wyprzedza epokę

Współpraca austriackiego studia projektowego EOOS, szwajcarskiego instytutu badawczego Eawag i firmy Laufen ze wsparciem finansowym fundacji Billa i Melindy Gates zaowocowała opracowaniem pionierskiej toalety, która ma być częścią większego systemu zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną i ściekową.

Nowa toaleta SAVE! Jest to pierwsza toaleta oddzielająca urynę, która spełnia wszystkie normy branżowe dotyczące tradycyjnych toalet. Toaleta „save!” to przełom w dążeniu do skutecznego i higienicznego procesu oddzielania ścieków, który jest niewidoczny dla użytkownika. Nowatorskie rozwiązanie sanitarne jest zatem dostosowane do potrzeb XXI wieku.

Sposób utylizacji ścieków niewiele zmienił się na przestrzeni wieków i jest obecnie istotną przyczyną problemów ekologicznych naszej planety. Jak wynika z wielu badań przeprowadzonych przez czołowych naukowców, nadmierny poziom azotu – wywoływany przez ścieki i nawozy stosowane w rolnictwie – jest nawet groźniejszy od wzrostu emisji CO2 i zmian klimatycznych. Konieczna jest przebudowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków, która obecnie jest główną drogą przedostawania się biogenów (azotu i fosforu) oraz mikrozanieczyszczeń (hormonów i odpadów medycznych) do wód powierzchniowych. Dotychczasowe działania na rzecz usunięcia tych zanieczyszczeń sprawiły, że gospodarka ściekowa stała się bardzo kosztowna, uciążliwa dla środowiska i energochłonna.

W „save!” wykorzystano grawitację, dzięki której uryna oddzielana jest od ciał stałych i wody. Umożliwia to ich oczyszczanie w systemach takich jak system zarządzania ściekami firmy Vuna, który jest szybki, prosty i organiczny. Najważniejszą innowacją produktu jest opracowany przez studio EOOS syfon odprowadzający urynę, który prowadzi ją do ukrytego odpływu z wykorzystaniem jedynie napięcia powierzchniowego.Firma Laufen zastosowała tę koncepcję w nowej konstrukcji toalety z ceramiczną miską, której kształt zoptymalizowano tak, aby kierował przepływem wody. Łatwa konserwacja interfejsu i ukryte, zaawansowane technologicznie innowacje sprawiają, że „save!” nie można odróżnić od innych wysokiej klasy toalet. To nowy format znanego produktu, który spełnia wymogi branżowe i może w przyszłości odegrać kluczową rolę w gospodarce ściekowej.