Centrala

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Phone: +41 (0) 61 765 71 11
Fax: +41 (0) 61 761 36 60
feedback@laufen.ch
www.laufen.com

 

Dystrybucja na terenie RP:

ROCA Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. (32) 339 41 00
Fax (32) 339 41 02
biuro@laufen.pl
www.laufen.pl

 

INFOLINIA: 801 88 76 22

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000176704
NIP: 969-11-11-800
Kapitał zakładowy 121 600 000,00 PLN

 

MACIEJ WALEJNIS
Szef Regionu Zachód-Południe
tel. 604 476 077
maciej.walejnis@pl.roca.com

Sebastian Janusz
Key Account Manager
tel. 603 330 505
sebastian.janusz@pl.roca.com

Damian Pezda
tel. 603 991 825
damian.pezda@pl.roca.com
 

Marcin Burek
tel. 603 979 730
marcin.burek@pl.roca.com

Kamil Socha
tel. 665 340 281
kamil.socha@pl.roca.com
 

 

MICHAŁ SZYMAŃSKI
Szef Regionu Centrum-Wschód
tel. 601 474 369
michal.szymanski@pl.roca.com

Kamila Lewicka
tel. 695 052 044
kamila.lewicka@pl.roca.com

Grzegorz Skrzypek
tel. 882 774 819
grzegorz.skrzypek@pl.roca.com

Paweł Wróblewski
tel. 695 939 628
pawel.wroblewski@pl.roca.com

Adam Skonieczny 
tel. 664 015 973

adam.skonieczny@pl.roca.com