Nota prawna

Laufen z przyjemnością wita użytkowników na swojej stronie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej.

Niniejsza nota prawna zawiera warunki dotyczące dostępu do strony internetowej www.laufen.com, korzystania z niej, a także obowiązki wynikające z takiego użytkowania.

 

Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszelkich tekstów, obrazów, nazw handlowych, znaków logo, grafiki, dźwięków, animacji oraz wideo, a także układu takich elementów są zastrzeżone przez Laufen Bathrooms AG.

Zwracamy uwagę, że obrazy, znaki logo i katalogi produktowe znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać prawom autorskim osób trzecich.

Pobieranie lub drukowanie informacji zawartych na tej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Kopiowanie, przekazywanie, zmienianie, umieszczanie hiperłączy lub wykorzystywanie strony internetowej do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Laufen Bathrooms AG jest zabronione.

Użytkownik zgadza się wykorzystywać treść tej strony internetowej w sposób ostrożny, właściwy i zgodny z prawem, zgadza się nie dopuszczać do manipulacji ani ignorowania praw autorskich oraz do powstrzymania się przed użytkowaniem treści i informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej w celach komercyjnych.

 

Kompletność i poprawność informacji

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić aktualność strony internetowej i przekazywać za jej pośrednictwem możliwie jak najbardziej poprawne i kompletne informacje. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub przydatność informacji do jakiegokolwiek celu.

Uwaga: niektóre informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w niektórych krajach. Informacji na temat produktów i usług dostępnych w kraju użytkownika udzielają lokalne oddziały lub partnerzy handlowi firmy Laufen.

 

Odpowiedzialność

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, koszty, straty lub roszczenia, które mogą wynikać z uzyskania dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej.

Ponadto Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za straty związane z wirusami, które mogą zainfekować system komputerowy użytkownika po użyciu, uruchomieniu lub pobraniu jakiejkolwiek treści z tej strony internetowej. Pobieranie treści ze strony internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za aktualność, bezawaryjność i ciągłość dostępu do strony internetowej. Zastrzegamy sobie każdorazowo prawo do zmiany strony internetowej lub do tymczasowego zablokowania i/lub usunięcia treści w dowolny sposób bez uprzedzenia, a także nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.

 

Polityka prywatności

Gromadzenie informacji

Laufen Bathrooms AG gromadzi wyłącznie dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkowników. Do takich informacji mogą należeć m.in. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto strona ta gromadzi standardowe dane logowania, takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki i język, data i godzina dostępu oraz adresy stron odsyłających. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania stroną internetową oraz ułatwienia nawigacji możemy także korzystać z plików cookie.

Laufen Bathrooms AG dba o ochronę prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane z najwyższą starannością i z zachowaniem maksymalnej poufności. Nie będziemy przekazywać danych osobowych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem naszych spółek stowarzyszonych.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie powracających użytkowników wyłącznie przez czas ich wizyty na naszych stronach. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie powodują na nim żadnych uszkodzeń. Pliki cookie naszych stron internetowych nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.

 

Pliki cookie pozwalają uniknąć wprowadzania danych więcej niż jeden raz, ułatwiają przesyłanie określonej treści oraz pomagają nam identyfikować te elementy naszego serwisu internetowego, które cieszą się szczególną popularnością. Między innymi dzięki temu możemy dostosowywać nasze strony dokładnie do wymagań użytkownika.

 

Użytkownik może według własnego uznania wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Informacje o tym, jak zmienić te ustawienia, można znaleźć w Pomocy przeglądarki.

Aplikacje społecznościowe

Wszelkie dane osobowe lub inne dane publikowane w aplikacji społecznościowej mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników takiej aplikacji, nad czym mamy niewielką kontrolę lub nie mamy jej wcale. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystywanie, sprzeniewierzenie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji użytkownika podanych w aplikacji społecznościowej przez innego użytkownika.

 

Linki do innych stron internetowych

Ta strona może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych i może być otwierana przez linki z innych stron internetowych, na co firma Laufen Bathrooms AG nie ma żadnego wpływu. Laufen Bathrooms AG nie bierze odpowiedzialności za dostępność lub za treść innych stron internetowych ani za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje, które mogą wynikać z użytkowania takich treści lub dostępu do takich stron. Wszelkie linki do innych stron internetowych są przeznaczone wyłącznie dla podniesienia przydatności strony dla użytkownika.

 

Wykorzystanie narzędzi do monitorowania

Korzystamy z oprogramowania monitorującego, by określać liczbę odwiedzających nas użytkowników i częstotliwość ich odwiedzin. Nie wykorzystujemy tego oprogramowania do gromadzenia indywidualnych danych osobowych lub pojedynczych adresów IP. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w postaci anonimowej i zbiorczej do celów statystycznych oraz do rozwijania strony.

 

Zmiany warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub poprawy warunków w dowolnym momencie. Użytkownicy tej strony są zobowiązani wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami.

 

Obowiązujące prawo i właściwość sądów

Ta strona internetowa podlega prawu Szwajcarii. Właściwość miejscowa sądów i egzekucji znajduje się w naszej siedzibie, tzn. w Laufen (Basellandschaft, Szwajcaria).