Centrala

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH-4242 Laufen

Phone: +41 (0) 61 765 71 11

Fax: +41 (0) 61 761 36 60

feedback@laufen.ch

www.laufen.com

 

Dystrybucja na terenie RP:

ROCA Polska Sp. z o.o.

ul. Wyczółkowskiego 20

44-109 Gliwice

Tel. (32) 339 41 00

Fax (32) 339 41 02

biuro@laufen.pl

www.laufen.pl

 

INFOLINIA: 801 88 76 22

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000176704
NIP: 969-11-11-800
Kapitał zakładowy 121 600 000,00 PLN

 

Maciej Żurański
Szef Ds. Obsługi Inwestycji
tel. 691 704 624
maciej.zuranski@pl.roca.com

Dariusz Rzeźnicki
tel. 783 133 533
dariusz.rzeznicki@pl.roca.com

Artur Mikulski
tel. 665 340 322
artur.mikulski@pl.roca.com

Damian Sodol
tel. 665 340 286
damian.sodol@pl.roca.com

Kamil Kiszczak
tel. 665 340 111
kamil.kiszczak@pl.roca.com